Oferta Przedszkola

Nasze Przedszkole dba o wszechstronny rozwój dziecka poprzez organizowanie różnego rodzaju działań edukacyjnych.

  • Uczestniczymy w zajęciach dydaktyczno-wychowawczych na terenie Gminy Szaflary i nie tylko.
  • Organizujemy spotkania integracyjne związane ze środowiskiem społeczno-przyrodniczym – Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi.
  • Aktywnie włączamy się w różnego rodzaju akcje charytatywne.
  • Uczestniczymy z dziećmi w wielu konkursach lokalnych i ogólnopolskich. Sami też organizujemy konkursy wewnątrzprzedszkolne.
  • Bierzemy udział w zajęciach dydaktyczno-wychowawczych w pobliskiej bibliotece.
  • Wyjeżdżamy na spektakle teatralne i zapraszamy teatrzyki do naszego przedszkola.
  • Organizujemy doświadczenia poszukujące dzięki spotkaniom w gospodarstwach przydomowych, ogrodach i sadach.
  • Organizujemy zajęcia adaptacyjne dla dzieci  „Do przedszkola idzie maluch…”
  • Przedszkole współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną oraz innymi instytucjami wspomagającymi rozwój dziecka; współpracujemy także z Biblioteką szkolną, Strażą Pożarną itp.