Kadra przedszkola

Dyrektor: mgr Katarzyna Pająk-Budz

Nauczyciele:
 1. mgr Marzena Chowaniec-Szczotka
 2. mgr Agnieszka Ostachowska
 3. mgr Anna Białońska
 4. mgr Władysława Szczechowicz
 5. mgr Anna Luberda
 6. mgr Katarzyna Kalata-Szczepaniec
 7. s. Renata Janeczko
Obsługa:
 1. Zofia Gil – woźna oddziałowa
 2. Katarzyna Boblak – woźna oddziałowa
 3. Anna Kalata – woźna oddziałowa
 4. Stanisława Repa - kucharka
 5. Monika Borowicz – pomoc kuchenna
 6. Barbara Marek – intendent
 7. Paweł Gałdyn - konserwator

Placówkę wyróżnia wykształcona, pełna nowatorskich pomysłów, kadra pedagogiczna.

Nauczycielki ustawicznie podnoszą swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego, dzięki czemu wdrażają w pracy z dziećmi innowacyjne metody i formy pracy. Starają się indywidualizować pracę z dziećmi stwarzając tym samym optymalne warunki rozwoju wychowanków i zapewniając im bardzo dobre przygotowanie do podjęcia nauki w szkole.

Nauczycielki traktują każde dziecko jako indywidualność, kładąc nacisk na rozwój jego mocnych stron i eliminując jego ewentualne niedobory lub dysfunkcje.
Działania podejmowane przez nauczycielki przekładają się na wysokie osiągnięcia naszych absolwentów w środowisku szkolnym.