Historia przedszkola

 Według dokumentów na posiedzeniu Rady Gminnej z dnia 25 września 1890 roku uchwalono jednomyślnie wybudowanie budynku szkolnego. Przy szkole w Szaflarach został utworzony Komitet Budowy Szkoły.

Jego przewodniczącym został Wojciech Kamiński (naczelnik gminy Szaflary), zastępcą Edward Panli (przełożony obszaru dworskiego w Szaflarach) członkowie :Józef Walkosz (naczelnik gminy Zaskale), Ks. Leopold Chmielowski(proboszcz), oraz Jan Cipka(członek Miejscowej Rady Szkolnej). Gmina wyznaczyła plac zwany „na Kamieńcu” pod przyszłą budowę szkoły. Plac liczył 32m .szerokości i 25 m. długości. Wszyscy mieszkańcy partycypowali w kosztach budowy szkoły, zarówno biedniejsi jak i bogatsi, zbierano kwoty ”spod numeru.”

 1wrzesnia 1892 roku nauka rozpoczęła się już w nowym budynku. Aby nie narażać mieszkańców i gminy na dalsze koszta nie organizowano żadnych uroczystości związanych z poświęceniem i oddaniem do użytku nowego obiektu.

 18 września miejscowy wikariusz ks. Michał Bochenek podczas lekcji Religi w obecności uczniów szkolnych i nauczyciela dokonał poświęcenia budynku. W nowym murowanym parterowym  budynku  znajdowała się jedna sala lekcyjna, oraz mieszkanie dla nauczyciela, składające się z dwóch pokoi i kuchni. Od strony frontowej szkoły biegła główna droga, od strony południowej znajdował się budynek gospodarski. W późniejszym okresie, od strony północnej powstanie mleczarnia. Wejście do szkoły usytuowane było od wschodu i poprzez ganek prowadziło do sieni wąskiej i ciemnej.

Ogród szkolny o pow.3,10 ara otaczał szkołę od północy, wschodu i południa. Budynek posiadał ponadto strych, piwnicę a na zewnątrz pomieszczenia gospodarskie. Nie było natomiast boiska do gier i zabaw. Pierwsza szkoła w Szaflarach dzięki staraniom ks. Proboszcza Szaflar Leopolda Chmielowskiego, oraz dyrektora Szkoły Franciszka Kuraszewskiego i i Wójta Wojciecha Kamińskiego oraz całej społeczności w Szaflarach w roku 1892 uruchomiono szkołę dla przyszłych pokoleń.

W budynku aktualnie Gminnego Przedszkola powstała 1892 pierwsza szkoła Ludowa jednoklasowa w Szaflarach. Dopiero 1920 roku Szkoła Szaflarska została przekształcona w Trzyklasowa a w 1928 roku w Czteroklasową.

Na mocy reformy Jędrzejowskiej z 1932 roku Szkoła otrzymała drugi stopień organizacyjny(sześcioklasowa) co oznaczało że nie realizowała pełnego programu nauczania , który umożliwiał przyjęcie do szkoły Średniej. Nauka w Starej  szkole trwała do 1957 roku.

Od roku 1958 istnieje w tym budynku publiczne przedszkole i działa nadal.

W latach 1992-2002 ogólna atmosfera nie sprzyjała przedszkolom, wiele zlikwidowano, zamknięto, jednak p. Wójt Szaflar mgr. inż. Stanisław Ślimak oraz ówczesna Rada Gminy Szaflary, wierzyli w sens istnienia przedszkola na terenie Gminy i wspierali opieką w postaci dużych dotacji finansowych, oraz życzliwym stosunkiem do przedszkola.

BO DZIECI TO JEST NAJWIĘKSZY SKARB DLA NAS WSZYSTKICH.

 

Pierwsze przedszkole w Szaflarach założone zostało w 1949 roku, mieściło się w lokalu Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Szaflarach. Warunki na ówczesne czasy były bardzo ciężkie i prymitywne. W jednej sali bez wygód, bez podstawowych warunków higienicznych mieściło się przedszkole. Przedszkole było jednodziałowe, pięciogodzinne. Kierowniczką przedszkola do roku 1953 była p. Stefania Celej. Od 1953 roku kierownictwo objęła p. Stefania Błęka Kalata. W 1960 roku kierowniczką została p. Maria Czesak Małodobra. Stopniowo zachodziły zmiany na lepsze, w wyremontowanym i częściowo przystosowanym do potrzeb dzieci przedszkolnych budynku starej szkoły były już dwie sale do zajęć i zabaw, jadalnia i bardzo prymitywne sanitariaty. Zwiększyła się liczba dzieci uczęszczających do przedszkola, stworzono dwa oddziały, a ponieważ coraz więcej było dzieci matek pracujących przedłużono czas pracy przedszkola do 9 godzin dziennie.

p. Maria Małodobra pracowała do 1964 roku, kiedy to została przeniesiona w stan poza służbowy. Na jej miejsce została powołana na kierowniczkę p.Szaflarska Marianna . W czasie jej długoletniej do 1991 roku pracy na tym stanowisku, zaszło bardzo dużo zmian. Przedszkole było placówką dwuoddziałową, 9 godzinną. Pomimo, że przewidziana była ilość dzieci w salach 45, przyjmowano 65-70 dzieci. Powiększyła się kadra pedagogiczna do czterech osób oraz personel administracyjno-obsługowy.

W dniu 4 czerwca 1994 roku odbyła się w Remizie OSP Szaflary uroczystość 45 lecia powstania przedszkola w Szaflarach. Na uroczystości byli obecni: Wójt Gminy Szaflary mgr inż. Stanisław Ślimak, ówczesny dziekan proboszcz ks.Wojciech Wcisło, sołtys wsi Szaflary śp.p.Józef Cachro, Przewodniczący Zarządu Gminy Szaflary inż.Józef Skwarek, oraz członkowie Zarządu Gminy Szaflary i radni Gminy Szaflary: p.Anna Gałdyn nauczyciele Szkoły Podstawowej w Szaflarach, była dyrektor Ośrodka Zdrowia w Szaflarach p. Maria Duda oraz byli pracownicy przedszkola. Byli dyrektorzy przedszkola: p.Celej Stefania, p.Stefania Kalata, P.Maria Czesak, p.Marianna Szaflarska, p.Maria Plewa, naucz.Teresa Handzel, byłe intendentki: p.Olga Paszkowska, byłe kucharki: p.Świder Ludwina, p.Helena Kardaś, p.Helena Milan, p.Maria Łaś, oraz pracownicy przedszkola: dyrektor Maria Gałdyn, nauczyciele p.Małgorzata Zając, p.Władysława Luberda, p.Elżbieta Marek, intendentka: p.Katarzyna Borowiak, szefowa kuchni p.Janina Mrugała, podkuchenna p.Marek Barbara, woźna: p.Zofia Gil, p.Stanisława Repa.

W ciągłym pośpiechu często zapominamy o naszych emerytach, a to oni tworzyli historię przedszkola, w latach swojej działalności zawodowej. To oni wkładali wiele zaangażowania i serca aby poczuli się związani z dawnym miejscem pracy.

Podsumowując te lata przyznać trzeba, że obok różnorodnych trudności i niepowodzeń praca nasza przynosiła również satysfakcję i sukces. Przede wszystkim zapewnialiśmy opiekę dzieciom matek pracujących, realizowałyśmy cele dydaktyczne i chyba nieźle skoro nasze przedszkole jako jedno z dziesięciu w kraju wytypowane było do badań programowych. Gościliśmy w związku z tym osoby z Ministerstwa Oświaty np. p.Marię Dunin-Wąsowicz i inne osobistości. Nagroda Ministerstwa Oświaty i pisemne podziękowanie świadczyły że nasza praca osiągnęła dobry poziom. Braliśmy udział w życiu wsi, wpajając dzieciom piękno tradycji i folkloru Podhala, za co otrzymaliśmy dyplom ówczesnej Gromadzkiej Rady. Zmieniały się też wolno ale systematycznie warunki higieniczno sanitarne i estetyczne przedszkola. Aby zapewnić dzieciom minimum wygód, trzeba było w starym stuletnim budynku nie przystosowanym do potrzeb dzieci, ciągle naprawiać zmieniać ulepszać. W efekcie tylko ściany, mury i sufit pozostały nie zmienione, wszystko inne/drzwi , podłogi okna, dach wymieniono. W podsumowaniu nie można pominąć wkładu pracy rodziców, Komitetów Rodzicielskich. Dzięki dobrej z nimi współpracy udało się wiele zadań zrealizować. Dziś nadarzyła się okazja by tym wszystkim rodzicom podziękować. Od 1991 roku do 1992 roku dyrektorem przedszkola była p.Maria Plewa, po odejściu na emeryturę w drodze konkursu na dyrektora powołano p.Marię Gałdyn.

Na podkreślenie zasługuje postawa p.Wójta Szaflar mgr inż. Stanisława Ślimaka, oraz wszystkich radnych z Szaflar, że w ostatnich latach wiele przedszkoli zlikwidowano, zamknięto. Nasze nie tylko egzystuje ale czujemy ciągłą opiekę w postaci dotacji np. na remont ogrodzenia, elewację budynku, malowanie, wszystkie remonty w przedszkolu.

Za życzliwy stosunek do naszego przedszkola, za rozumienie jego sensu istnienia na terenie gminy i pomoc finansową serdecznie dziękujemy naszemu Wójtowi Szaflar mgr inż. Stanisławowi Ślimak, członkom Rady Gminy Szaflary w imieniu własnym, dzieci i ich rodziców oraz personelu przedszkola.

Obecnie w przedszkolu pracują : mgr Maria Gałdyn dyrektor przedszkola od roku 1993.

Nauczyciele:mgr Władysława Szczechowicz ,mgr Katarzyna Pająk – Budz, mgr Anna Białońska, Agnieszka Nikoniuk, Siostra Renata Janeczko, intendentka- p.Barbara Marek, kucharka- p.Stanisława Repa, pomoc nauczyciela- p.Zofia Gil, sprzataczka- p.Katarzyna Boblak .

Remonty przeprowadzone w przedszkolu za ostatnie lata .

 • 2001 roku-remont pieca kuchennego,
 •  2002 roku-wymiana podłóg i lamperii oraz drzwi w salach założenie paneli,
 •  2003 roku- remont wieżyczki, założenie rynien, pomalowanie jadalni,
 •  2004 roku-remont i modernizacja zaplecza kuchennego generalny remont kuchni zgodnie z zaleceniami Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Nowym Targu.
 • 2005 roku – założono śniegołapy na dachu przedszkolnym od strony wschodniej. piorunochron na budynku  przedszkolnym, pomalowano kancelarii przedszkolnej
 •  2006 roku- wykonano prace remontowo- malarskie, wymieniono lamperię na jadalni i korytarzu, odnowiono drzwi wyjściowe  do ogrodu, pomalowano huśtawki, tunel obręczowy, usunięto elementy metalowe wystające. Pomalowano przedszkole wewnątrz, wymieniono lamperię, podłogi na korytarzach, wykonano szatnię dla obsługi przedszkola, pomieszczenia na leżaki.
 •  2007 roku-wymieniono stolarkę okienną w całym przedszkolu,
 • 2008 roku- przeprowadzono remont w kancelarii przedszkola, wymieniono podłogi, założono panele, pomalowanie przedszkola wewnątrz i z zewnątrz budynku przedszkola oraz wykonano drobny remont schodów wejściowych.
 • W 2008-roku zakupiono nowoczesny i funkcjonalny plac zabaw do ogrodu przedszkolnego. Kompleks został wykonany zgodnie z wymogami unijnymi  i zaprojektowany w taki sposób, aby wszystkie dzieci niezależnie od sprawności fizycznej mogły z niego korzystać.
 •  2009 roku-w ogrodzie przeprowadzono remont ogrodzenia-wymieniono siatkę ogrodzeniową, wyremontowano domki, pomalowano huśtawki, tunel, założono dla bezpieczeństwa bramkę w ogrodzie. Liczebność dzieci oraz wymogi unijne, sanitarne, stawiane przedszkolom, wymuszają potrzebę modernizacji i rozbudowy przedszkola w Szaflarach. W roku szkolnym 2009 odbyło się kilka zebrań Wójta Gminy Szaflary, w-ce Wójta, członków Rady Rodziców, członków Rady Sołeckiej, Rady Pedagogicznej Gminnego Przedszkola w Szaflarach, projektantów: celem zebrań, było omówienie bieżących problemów wynikających z funkcjonowania Gminnego Przedszkola w Szaflarach, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb lokalowych. Wykonano: inwentaryzację budynku Gminnego Przedszkola w Szaflarach. Trwały prace nad projektem modernizacji budynku przedszkola. Plac zabaw został rozebrany w 2009 roku po kontroli nadzoru budowlanego/ nie było zgłoszone do nadzoru jako mała architektura/
 • 2010 roku-w ogrodzie- wykonano remont ogrodzenia, wymieniono siatkę pomalowano huśtawki, założono bramkę w ogrodzie.
 •  2011 roku- zrobiono drobny remont schodów wejściowych, uzupełniono tynk na przewodzie dymowym kuchni w części stropowej, wymalowano ściany i sufit w pomieszczeniach sanitarnych, wymieniono wentylację podłogowa z zewnątrz, wyprowadzono ponad dach przewody wentylacyjne pomieszczeń zakończonych w części poddasza.
 • 2012 roku odbyła się rozprawa o zasiedzenie terenu wg ogrodzenia, pomalowano przedszkole wewnątrz i z zewnątrz. Naprawiono piece w salach, dołożono jeden grzejnik elektryczny, wymieniono drzwi do drewutni, wykonano plan placu zabaw, zamontowano zestaw placu zabaw i dokonano jego renowacji, wykonano drobny remont pieca kuchennego.

W 2014 roku przedszkole będzie obchodzić 65 lecie istnienia przedszkola.

W czasie swego istnienia przedszkole opuściło ponad 3700 absolwentów. .Obecnie uczęszczają tutaj dzieci pierwszych absolwentów. Tak więc od kilku lat opieką i wychowaniem obejmujemy już czwarte pokolenie.

Na przełomie wymienionego okresu czasu w przedszkolu pracowały 22nauczycielki. Obecnie kadrę pedagogiczną stanowią 4 nauczycielki, legitymujące się kwalifikacjami zgodnymi z wykonywaną pracą i wyższym wykształceniem. Dyrektor przedszkola posiada stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego, pozostała część kadry pedagogicznej to 1nauczyciel dyplomowany , 1 nauczyciel mianowany; niektórzy – w trakcie odbywania stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego. W naszej placówce jest dobrym zwyczajem ustawiczne podnoszenie i doskonalenie swoich kwalifikacji zawodowych.

Każdego roku do dwóch oddziałów przedszkola uczęszcza łącznie około 55 dzieci.  Od wielu lat realizowane jest autorski program w przedszkolu pt edukacja regionalna dziedzictwem kulturowym w regionie dla dzieci 5-6 letnich. Wprowadzamy do edukacji przedszkolnej elementy wiedzy nt. dawnej zwyczajowości i obrzędowości, charakterystycznej dla naszego regionu, przy współpracy z lokalnymi twórcami ludowymi. Praca z dziećmi uwzględniająca zaznajamianie z dziedzictwem kulturowym regionu to coś, co nas wyróżnia, identyfikuje, nadaje specyficzny rys i atmosferę pracy.

MISJA PRZEDSZKOLA :

Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki.

Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

Nasza misja . PRZEDSZKOLETO DRUGI KOCHAJĄCY, RADOSNY I BEZPIECZNY , ZAWSZE OTWARTY DOM DLA KAŻDEGO DZIECKA,ISTNIEJE PO TO ABY SWOJĄ PRACĄ BYĆ POMOCNY DLA RODZICÓW.

PRAGNIEMY:

Spełniać codziennie oczekiwania klientów. Zapewnić poczucie bezpieczeństwa. Wspierać indywidualny rozwój osobowości powierzonych nam dzieci. Promować zdrowie fizyczne i psychiczne. Zapewnić pełną opiekę dydaktyczną i wychowawczą .Nasze dzieci osiągają dojrzałość szkolną .Wszechstronnie rozwijać każde dziecko, poprzez aktywizujące metody pracy z dzieckiem Wpajać w nich postawy i zachowania, wspierać rodziców w rozwijaniu zainteresowań muzycznych i teatralnych, plastycznych, przyrodniczych, kulturalnych, zaszczepić u dzieci –REGIONALIZM

Przedszkole respektuje zasady zrównoważonego rozwoju w aspektach: przyrodniczym, społecznym, ekonomicznym i kulturowym. Propaguje dbałość o zdrowie oraz zachowania przyjazne przyrodzie. Dzieci wdrażane są do troski o własne zdrowie i aktywności ruchowej oraz poznawczej w naturalnym otoczeniu. Obserwują i badają przyrodę, uczą się ją rozumieć, kochać i szanować, a także korzystać z jej zasobów dla własnego zdrowia i zaspokojenia potrzeb. Przedszkole rozwija kompetencje społeczne dzieci, uczy współdziałania i prowadzi planowy proces wychowawczy oparty na wartościach. Dzieci uczą się odróżniać dobro od zła. Katalog wartości obejmuje: dobro, piękno, prawdę, miłość, przyjaźń, współdziałanie, szacunek, zdrowie, przyrodę, ojczyznę. Kadra pedagogiczna kształtuje tożsamość narodową i regionalną wychowanków, a także poczucie przynależności do wspólnoty europejskiej. Ponadto placówka rozwija zainteresowania i uzdolnienia dzieci, doskonali kompetencje poznawcze wychowanków. Oferuje zajęcia dodatkowe zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami dzieci oraz rodziców. Wykaz zajęć jest ustalany na początku każdego roku po konsultacjach z rodzicami.

W przypadku naszego skromnego wiejskiego przedszkola, współpraca ze strukturami samorządowymi i innymi organizacjami  jest duża i przynosi nam dużą satysfakcję. Należą do nich: Spotkania z p. Wójtem mgr inż. Stanisławem Ślimakiem- raz w miesiącu z dyrektorami szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola, podczas których poruszane są między innymi sprawy funkcjonowania placówki, jej problemów i sukcesów.

 

Bieżące kontakty z pracownikami Urzędu Gminy w sprawach funkcjonowania placówki. Sekretarzem gminy – w sprawach funkcjonowania przedszkola Skarbnikiem gminy -w sprawach finansowych przedszkola. Inspektorem do spraw oświaty – w sprawach funkcjonowania przedszkola Inspektorem – w sprawach remontowych, przetargów w przedszkolu. Ośrodkiem Pomocy Społecznej – w sprawach dotyczących doraźnych pomocy dla wychowanków przedszkola, związanych z dofinansowaniem odpłatności za wyżywienie dzieci, współpraca dotyczyła fachowych wskazówek do skonstruowania przez dyrektora przedszkola programu profilaktycznego o charakterze edukacji pro zdrowotnej dla uczniów klas 0 – III.

Samodzielnym Publicznym Ośrodkiem Zdrowia w Szaflarach- w celu przeprowadzania tzw. bilansów zdrowia wychowanków, szczepień.

Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Nowym Targu oraz w Nowym Sączu odnośnie przeprowadzania badań dzieci mających problemy w rozwoju psychofizyczny, oraz udziału psychologa w pedagogizacji rodziców naszych wychowanków, zapraszanie psychologa na zebrania z rodzicami.

Ochotniczą Strażą Pożarną – straż pożarna umożliwia nam bezpłatne korzystanie z remizy podczas uroczystości przedszkolnych, przedszkole ma wspólny wodociąg ze strażą.

Szkołą podstawową i gimnazjum w Szaflarach w zakresie spostrzeżeń dotyczących stopnia przygotowania dzieci 6 letnich do podjęcia nauki w szkole, oraz zbliżanie tych dzieci do szkoły, poprzez jej odwiedziny, jak: przeprowadzenie pierwszej lekcji w szkole, występy dzieci szkolnych dla przedszkolaków – teatrzyki jak również współpraca dotyczy badania losów absolwentów.

Miejscowa parafia – współpraca dotycząca realizacji uroczystości przedszkolnych. (poświęcenie tablicy pamiątkowej z okazji 110 rocznicy powstania pierwszej szkoły w Szaflarach),opłatek, wigilia, kolęda w przedszkolu, wspólnie z parafią organizowany dzień dziecka na placu zabaw przy budynku parafialnym 1.06.2007r. Dom Opieki Zdrowotnej w Zaskalu- spotkanie kolędnicze. Policja – współpraca dotyczy spraw interwencyjnych , spotkanie policjanta z przedszkolakami. Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych –współpraca dotyczyła fachowych wskazówek do  skonstruowania przez dyrektora przedszkola programu profilaktycznego o charakterze edukacji pro zdrowotnej dla uczniów klas 0 – III.

Szkoła podstawowa i gimnazjum w Maruszynie Dolnej-współpraca obejmowała :udział dzieci przedszkolnych w konkursie piosenki oprawa muzyczna i występy dzieci ze szkoły dla naszych przedszkolaków, między innymi z okazji MIKOŁAJA, oprawa muzyczna i występy dzieci ze szkoły dla naszych przedszkolaków, między innymi z okazji DNIA DZIECKA –.wspólne MIKOŁAJKI- dla dzieci romskich

Szkoła specjalna na Kowańcu współpraca obejmowała :wspólne, integracyjne obchody MIKOŁAJA – 6.12.2001 rok, DNIA DZIECKA – 1.06.2002rok, dzieci przedszkolne i dzieci z Ośrodka- wspólne zabawy

PZU w Nowym Targu-współpraca obejmowała: ubezpieczeń dzieci- polisy ubezpieczeniowej, prowadzenia uroczystości przez prezesa PZU -( poświęcenie tablicy pamiątkowej z okazji 110 rocznicy powstania pierwszej szkoły w Szaflarach)13.10.2002 roku

Współpraca z gabinetem logopedycznym w Nowym Targu ul. Jana Kazimierza 11 – w sprawie przeprowadzanie badań u dzieci 6 letnich mających problemy w prawidłowym mówieniu, najczęściej występującą nieprawidłowością jest : nieprawidłowe realizowanie głosek, sz rz dż, cz, oraz  nieprawidłowa realizacja głoski r. Współwystępującą wadą jest : sygmatyzm międzyzębowy- czyli nieprawidłowa realizacja głosek : s z c z.

Gminne Przedszkole współpracuje nie tylko ze szkołami podstawowymi na terenie gminy ale również z placówkami przedszkolnymi z terenu powiatu nowotarskiego. Wszystkie te jednostki, wzajemne kontakty opierają na priorytecie –regionalizm i promocja zdrowia.

 

Osiągnięcia wychowanków.

Możliwości rozwoju mają u nas zarówno dzieci bardzo zdolne, jak i o specyficznych potrzebach edukacyjnych; przedszkole uwzględnia specjalne potrzeby edukacyjne dzieci, jakimi są: wyrównywanie deficytów- poprzez pracę wyrównawczą i pracę z panią logopedą oraz prace z dziećmi szczególnie uzdolnionymi- konkursy, prace plastyczne.

Między innymi nasze dzieci brały udział w konkursach

Rok 2006. W konkursie plastycznym pt.” Historia i Dzień Dzisiejszy parafii i miejscowości Karpackich. Tradycje i obrzędowość religijna związana z wypasem owiec w Karpatach”. Edycja 2006 organizowanej przez Szkołę Podstawową w Borze. W tym konkursie zajęła III miejsce Karolinka Fąfrowicz za pracę pt.”Zaginiona owieczka”, która pod fachowym okiem nauczycielki Marysi Marek wykonana  została z masy solnej. Nagrodę i dyplom odebrała Karolinka i p. Marysia w Ludźmierzu dn. 23 kwietnia 2006 r. po mszy św. Bacowskiej.

Dni Europejskie pt.” Podróż po Europie z Atutem”- wszystkie prace dzieci były docenione a wyróżnienie otrzymał nasz wychowanek Michał Sz.

W Olimpiadzie przedszkola w kategorii j.angielskiego w dniu 16.03.2006r.wzięło udział 15 dzieci. W olimpiadzie najlepszy okazał się Mateusz B, który za zwycięstwo otrzymał dyplom oraz serdeczne gratulacje od Centrum Edukacji Atut. Wyróżnieni zostali : Andrzej L, oraz Marek P.

w ogólnopolskim konkursie plastycznym pt.” Żyj z przyrodą w zgodzie” organizowanym przez Miejskie Przedszkole Nr 2 w Nowym Targu ,III miejsca dla Michała Sz.

Nasze przedszkole brało udział również w konkursie ogólnopolskim pt.

”Wielkanocne ozdoby” organizowane przez Miejskie Przedszkole Nr.3 w Zielonej Górze. Zostały wysłane prace dzieci: Asi J, Ani Łaś, Paulinki Z, Mateusza B,- dyplom za udział

w Gminnym Konkursie Plastycznym pt.” Moja gmina- moje marzenie” zorganizowanym przez Gminną Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szaflarach: zostały wyróżnione prace dzieci: ,Michaliny M, Michała Sz, Patryka P i Patrycji K

w Gminnym Konkursie Piosenki -organizator ZSPiG w Bańskiej Niżnej. Dzieci wywalczyły II miejsce w swojej kategorii gminny konkurs „Tradycje Bożonarodzeniowe 2006,”I miejsce zajęła Natalia B. z oddzału”0”, organizowanego przez Szkołę Podstawową w Borze,

konkurs ogólnopolski pt.”Jan Paweł II i góry”, praca Zuzanki Sz. zdobyła dyplom i wyróżnienie. Szczególne podziękowania i dyplom otrzymała nauczycielka Władysława Szczechowicz za trud w przygotowaniu,

Rok 2007. Konkurs ogólnopolski pt.: ”Patrz na moje miasto”.(19.03.2007), Paulinka Z. i Karolinka Z, otrzymały podziękowania i dyplomy za udział,

Gminny konkurs „Podróże Jana Pawła II do Ojczyzny, organizowanego przez ZSPiG w  Maruszynie Dolnej, zostały wysłane prace Karolinki Z. Paulinki G, Paulinki Z, Natalki B.- nagrodę w postaci książeczki i dyplom otrzymała Karolinka Z, prace nagrodzone znajdowały się w Urzędzie Gminy w Szaflarach,

Olimpiada przedszkolna z języka angielskiego odbyła się w dniu 15.02.2007r. Wyróżnione prace dzieci zostały wyeksponowane na wystawie prac w przedszkolu.

Konkurs rodzinny w przedszkolu pt.”Ozdoby choinkowe”- rozstrzygnięcie konkursu odbyło się na wspólnej wigilii rodzinnej, nagrodzone zostały wszystkie prace. Pracami tymi ubrano wspólną choinkę.

 

Rok 2009. ŚWIĘTO PRZEDSZKOLAKÓW W GMINIE SZAFLARY. W ramach obchodów „Roku Przedszkolaka,  z inicjatywy Rady i Wójta Gminy Szaflary, księdza proboszcza parafii Szaflary i dyrektorów Szkół Podstawowych i przedszkoli z Gminy Szaflary oraz rodziców i dzieci zorganizowano Gminny Festiwal Dziecięcy – Święto Przedszkolaków 2009. Uroczystość ta ze względu na deszczową pogodę  odbyła się w ZSPiG Szaflarach, na Hali Sportowej .

Rok 2010 udział Natalii G.

 • w konkursie recytatorsko – gawędziarskim im. A. S. Florka i B. Werona organizowanym przez Szkołę Podstawową w Skrzypnem – udział Natalii G. otrzymała nagrodę specjalnej od Wandy Czubernat.
 • udział w konkursie plastycznym ”Moje ulubione zwierzątko
 • Udział w konkursie plastycznym w Szkole Podstawowej w Borze na temat: Tradycje pasterskie w rejonie Karpat.

 

 

 

PROMOCJA GMINNEGO PRZEDSZKOLA W SZAFLARACH. Gminne Przedszkole w Szaflarach systematycznie analizuje i modyfikuje działania promocyjne.Przedszkole prezentuje osiągnięcia dzieci.Przedszkole posiada ofertę edukacyjną dostosowaną do potrzeb i oczekiwań rodziców. Przedszkole włącza się do działań na rzecz społeczności lokalnej.

 

TRADYCJE PRZEDSZKOLA. Przedszkole ma własne tradycje, co podkreśla jego odrębność i specyfikę. Placówka posiada kalendarz imprez i wydarzeń: Pasowanie na przedszkolaka, akcja „Sprzątanie świata”, Święto pieczonego ziemniaka, andrzejki, mikołajki, wigilia rodzinna w przedszkolu, bal karnawałowy, Biesiada z Babcią i Dziadkiem, Dzień Rodziny -Mamy i Taty, Dzień Dziecka, zakończenie roku przedszkolnego.

 

Przedszkole promuje swoją odrębność i specyfikę przez gazetkę „Echo przedszkolaka”, stronę internetową Urzędu Gminy Szaflary, a obecnie posiadamy swoją stronę internetową przedszkole.szaflary.pl  Staramy się umieszczać informacje o dokonaniach i osiągnięciach bieżących przedszkola na stronie internetowej, pisząc artykuły do gazet lokalnych.

 

Myślimy o wydaniu folderu przedszkola. Wizerunkiem przedszkola są tradycje dające obraz przedszkola w środowisku.

 

Tradycjami przedszkola są: andrzejki, mikołajki, wigilia rodzinna, bal karnawałowy, Dzień Dziecka czy też kultywowanie tradycji rodzimych dziecka „Dziedzictwo Kulturowe”, akcja „Sprzątanie świata”, Święto pieczonego ziemniaka, andrzejki, mikołajki, wigilia rodzinna w przedszkolu, bal karnawałowy, Biesiada z Babcią i Dziadkiem, Dzień Rodziny -Mamy i Taty.

 

Po krótkim świątecznym odpoczynku przychodzi miesiąc styczeń, w którym bardzo intensywnie przygotowujemy się do Dnia Babci i Dziadka. Uczymy sie wierszy, piosenek, tańców, przygotowujemy prezenty – niespodzianki.

 

W okresie poprzedzającym ferie zimowe odbywa się coroczny uroczysty Bal Karnawałowy. W dniu tym wszystkie dzieci przychodzą pomysłowo przebrane, a grono pedagogiczne przygotowuje dla dzieci dużo różnorodnych konkursów i niespodzianek.

 

W pierwszych dniach marca rozpoczynamy przygotowania do powitania wiosny. Wraz z naszymi paniami konstruujemy Marzannę oraz Gaik. 21 marca wyruszamy nad pobliską rzeczkę aby wrzucić do niej palącą się Marzannę i wrócić do przedszkola z Gaikiem – symbolem nadchodzącej wiosny.

 

Przed Wielkanocą organizujemy Kiermasz Świąteczny, na którym sprzedajemy za symboliczną złotówkę palmy, zajączki, pisanki i inne ozdoby świąteczne. Zebrane pieniądze przeznaczamy na drobne zakupy dla przedszkola.

 

2 kwietnia każdego roku od  roku 2005  w naszym przedszkolu pamiętamy o Błogosławionym śp.Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II zmarłemu 2 kwietnia 2005r.

 

Około 13 kwietnia dzieci otrzymują  ważne zadanie związane z akcją „Sprzątanie Świata” Sprzątaniem obejmujemy  teren przedszkola, ponieważ przedszkolaki  są jeszcze małe, ale należy uświadomić im jak ważne jest utrzymanie porządku i nie zaśmiecanie środowiska

 

Pod koniec kwietnia  dzieci 6-letnie udają  się do Szkoły Podstawowej w celu zapoznania się ze szkołą z klasą. Biorą udział w lekcji.

 

Z okazji Dnia Strażaka 4 maja dzieci odwiedzają strażaków, którzy w sposób profesjonalny opowiadają dzieciom o pracy strażaka.

 

Dzieci mają możliwość oglądać wyposażenie OSP, strój ochronny a także zapoznać się z sytuacjami stanowiącymi zagrożenia pożarowe. Podczas pogadanek pan prezes OSP Władysław Migiel opowiada o tym, jak należy unikać zagrożeń, oraz w jaki sposób dziecko należy postępować, gdyby znalazło się w centrum pożaru. Wiele miejsca w dyskusji z dziećmi strażacy poświęcają na niebezpieczeństwo związane z wypalaniem traw i możliwością spowodowania pożaru. Aby dać wyraz szacunku dla tak niebezpiecznego ale jak ważnego i potrzebnego działania dzieci składają strażakom życzenia i wręczają laurki i kwiaty, a strażacy częstują  naszych milusińskich słodyczami.

 

Od samego początku maja trwają wielkie przygotowania do Dnia Mamy i Taty  Uroczystość odbywa się 26 maja  , zaproszeni są również ojcowie. Dzieci prezentują wiersze, piosenki.

 

I nareszcie 1 czerwiec – święto wszystkich dzieci. Od rana w przedszkolu jest wesoło, czeka na dzieci mnóstwo prezentów i innych niespodzianek.

 

Z okazji Dnia Dziecka miłą niespodziankę naszym wychowankom sprawia jak to jest już w zwyczaju pan Wójt mgr inż. Stanisław Ślimak odwiedzając nasze przedszkole , wręczając dzieciom worek słodyczy.

 

Przedszkole organizuje wycieczki np. do Zubrzycy Górnej na ścieżkę edukacyjną Od ziarna do chleba ,do ZOO w Krakowie, do teatru Lalek „Rabcio” w Rabce itp.

 

Pod koniec czerwca odbywa się uroczystość zakończenia roku szkolnego.

 

Rokrocznie rozpoczynamy pracę już w ostatnim tygodniu czerwca organizując tzw. dni otwarte. Dni te organizowane są dla dzieci nowoprzybyłych do przedszkola aby mogły poznać swoje panie, swoją salę oraz inne pomieszczenia znajdujące się w przedszkolu. Tym sposobem chcemy przyzwyczaić dzieci do nowej sytuacji w ich życiu jaką jest codzienne przebywanie w przedszkolu.

 

Z kilkudniowym wyprzedzeniem podajemy informację o terminie dnia otwartego, wzbogacając ją atrakcyjnym hasłem, dobrym rozwiązaniem jest  umieszczenie zaproszenia na tablicy ogłoszeń razem z listą dzieci przyjętych do przedszkola na nowy rok szkolny.

 

W pierwszym miesiącu nowego roku szkolnego dzieci poznają również codzienny rozkład zajęć, uczą się pierwszych prostych piosenek, tańców i wierszy. Zdobyte umiejętności  poszczególne grupy prezentują podczas krótkiej akademii przygotowanej z okazji Dnia Nauczyciela .

 

Następnym wyróżniającym się dniem są „Andrzejki”. Każda z grup spędza ten dzień na topieniu wosku, wróżeniu, wspólnej zabawie.

 

W naszym przedszkolu kładziemy szczególny nacisk na regionalizm. Region nasz ma bardzo bogatą tradycję, w związku. z tym nasi wychowankowie uczą się tańca góralskiego,  uczą się przyśpiewek.

 

Realizujemy program. pt edukacja regionalna dziedzictwem kulturowym w regionie dla dzieci 5-6 letnich.

 

Program pomoże dzieciom: w łatwy i ciekawy sposób poznać Ojczyznę –wybrany region Polski np. Podhale,, położenie geograficzne, zapoznać się ze stolicą regionu, krajobrazem, strojami regionalnymi, budownictwem, zwyczajami, legendami i tradycją, rozwijać zainteresowania pięknem i bogactwem naszego kraju,  budzić przywiązanie do rodzinnego krajobrazu i elementów miejscowego folkloru, zapoznać się z charakterystycznymi widokami i sztuką ludową,

 

6 grudnia odwiedza nas nasz Wójt mgr inż. Stanisław Ślimak, który przynosi nam mnóstwo cukierków a popołudniu przychodzi do nas Święty Mikołaj, który obdarowuje wszystkie dzieci .

 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia grupa starszaków przygotowuje  przedstawienie jasełkowe, które gromadzi bardzo liczną publiczność.

 

22 grudnia odbywa  się wigilia w przedszkolu z rodzicami.

 

Oprócz wspomnianych wyżej imprez i uroczystości odbywają sie w poszczególnych grupach zajęcia z wychowania muzycznego, plastycznego, umysłowego, fizycznego, społeczno-moralnego przewidziane w miesięcznych planach pracy. Pracujemy od dwóch lat „Metodą dobrego startu”. Bardzo często wykorzystujemy w pracy z dziećmi  zabawy i ćwiczenia ruchowe metodą Weroniki Sherborne. M. Bogdanowicz, Pedagogikę zabawy Klanza, Metodę Pracy Twórczej W.F.Kniessiów.  Również bardzo często zapraszamy rodziców do nas na tzw. „zajęcia otwarte”.

 

Formą okazania wdzięczności wobec przedszkola, są podziękowania. Są wyeksponowane :w kąciku dla rodziców, są wymownym symbolem wizerunku przedszkola w środowisku lokalnym.

 

Opinia jest ważnym wyznacznikiem jego wizerunku w oczach środowiska zewnętrznego. Jednym ze sposobów uzyskania opinii, są anonimowe ankiety dla rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola. Zebrane tą drogą informacje pozwalają określić i ocenić jakość pracy placówki i będą spełniać rolę dalszego jej rozwoju.

 

Aby przedszkole nie było placówką anonimową, a bogate jej życie wewnętrzne było odzwierciedlone w środowisku lokalnym, czynimy starania o zaistnienie w prasie np. lokalnej.

 

Przedszkolne spotkania z rodzicami są okazją do prezentacji całokształtu pracy przedszkola w taki sposób, aby przekazywane informacje przekonywały rodziców lub opiekunów o trafnym wyborze przedszkola dla jego dziecka.  Przygotowujemy się rzetelnie zarówno pod względem organizacyjnym jak i merytorycznym. Dodatkowo  zapraszamy na prelekcję by umożliwić kontakt z: psychologiem, logopedą, pediatrą.

 

Aby informować rodziców o działalności przedszkola, umieszczamy w korytarzu budynku przedszkolnego wystawki prac plastycznych i technicznych. Ekspozycje takie urządza się nie tylko na zakończenie zajęć, ale także na zebrania rodziców, na zakończenie roku szkolnego, przy okazji organizowanych uroczystości przedszkolnych, jak również prace dzieci eksponujemy w stałych kącikach znajdujących się w szatni przedszkolnej.

 

Tego rodzaju ekspozycje są dla rodziców i innych osób zainteresowanych pracą przedszkola wyznacznikiem postępów dziecka w zdobywanej wiedzy i kształtowanych umiejętności, a to z kolei, jest częścią składową promocji osiągnięć pracy przedszkola.

 

Kącik dla rodziców spełnia ważną pośrednią formę informacyjną, jak również promującą pracę przedszkola.. Znajdują się w nim :artykuły o tematyce pedagogicznej lub psychologicznej,  ekspozycja literatury i czasopism dziecięcych, regulamin przedszkola,ramowy rozkład dnia w przedszkolu, podziękowania dla aktywnych rodziców, jadłospisy, telefony poradni specjalistycznych, Konwencja Praw Dziecka, tematyka zajęć kompleksowych, zadania wychowawcze, aktualne wiersze czy piosenki, zajęcia otwarte i dni otwarte.

 

Są to dni wyznaczone poza godzinami pracy zawodowej rodziców i nauczycieli. W grupie najmłodszej są to dwa lub trzy dni w miesiącu. W grupie dzieci starszych jeden raz w miesiącu. Tematyka kontaktów dotyczy różnych aspektów rozwoju i wychowania dziecka, przy równoczesnym promowaniu ich osiągnięć i osiągnięć nauczyciela. Nauczyciel w dniu tym może: pokazać prace dzieci z zakresu działalności artystyczno-technicznej, ćwiczenia w zeszytach dla 5 latka czy 6 latka, przekazać informacje o:aktywności dziecka w różnych formach zabaw i zajęć ( słownej, ruchowej, muzycznej, plastycznej itp.), stanie emocjonalnym dziecka, posiadanych umiejętnościach, sprawnościach, nawykach itp., sposobie komunikowania się, stopniu ciekawości poznawczej, przyswajaniu treści, koncentracji uwagi, zauważonych problemach, trudnościach,(nadpobudliwość psychoruchowa, zahamowanie, agresywność itp.).

 

Zajęcie otwarte wymaga od nauczyciela dużych umiejętności pedagogicznych. Zajęcia powinny być interesujące, wyzwalające aktywność dzieci i angażujące rodziców. Ułatwi to rodzicom dokonania oceny efektów działań własnego dziecka, innych dzieci jak również samego nauczyciela, który poprzez te zajęcia promuje swoje osiągnięcia będące częścią składową całej promocji osiągnięć pracy przedszkola w środowisku.

 

Aby zachęcić i wciągnąć rodzica w zajęcia otwarte, w kąciku dla rodziców umieszczamy odpowiednią informację  dotyczącą terminu zajęć otwartych jak również krótki ich scenariusz.

 

EFEKTY PRACY PRZEDSZKOLA.

 

Osiągnięcia dydaktyczne przedszkola to

 

 • Przygotowanie dzieci 5 i 6 letnich do podjęcia nauki w szkole .
 • Cieszą nas postępy dziewczynki niesłyszącej  M.Ł. z orzeczeniem niepełnosprawności, która uczęszcza na zajęcia logopedyczne do surdologopedy 2 godziny tygodniowo opłacane przez Urząd Gminy Szaflary
 • Udana realizacja kalendarza imprez przedszkolnych, konkurs dla rodziców „Ozdoby choinkowe”

 

Udział naszych wychowanków w konkursach w 2012roku:

 

 • W Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla dzieci i młodzieży pod hasłem: „20 lat Państwowej Straży Pożarnej – jak nas widzą, tak nas „malują”- konkurs gminny- NAGRODY grupa wiekowa 5-6 lat otrzymali: Adrian F. i Kacper C. z Gminnego Przedszkola w Szaflarach
 • Konkurs ogólnopolski „Zimowy pejzaż mojej miejscowości”
 • Konkurs ogólnopolski-przegląd gazetek przedszkolnych organizowany przez publiczne przedszkole nr10 Kubusia Puchatka w Ostrowie Wielkopolskim-wyróżnienie dla nauczycielek z naszego przedszkola
 • Konkurs -Święty wizerunek Pana Jezusa w oczach dzieci”/6l. I miejsce Oliwia J, II miejsce: Karolina B.
 • W części plastycznej ,,Tradycje bożonarodzeniowe w mojej miejscowości” konkursu „Historia i dzień dzisiejszy parafii i miejscowości karpackich” edycja 2012. NAGRODY grupa wiekowa 5-7 lat Adrian F.
 • Konkurs rodzinny w przedszkolu pt.”Ozdoby choinkowe”- rozstrzygnięcie konkursu odbyło się podczas wspólnej wigilii rodzinnej, nagrodzone zostały wszystkie prace. Pracami tymi udekorowano choinkę.
 • Konkurs rodzinny w przedszkolu pt ”Moja ulubiona bajka”
 • Konkurs internetowy” Lasy to życie  chronimy je”..
 • Najważniejsze osiągnięcia wychowawcze przedszkola
 • Udział dzieci i rodziców w uroczystościach przedszkolnych, galeria prac dziecięcych, w planowaniu pracy wychowawczej uwzględnia się oczekiwania rodziców jak również wspiera się ich oddziaływania wychowawcze. Nabywanie umiejętności rozwiązywania konfliktów poprzez odpowiednie komunikaty słowne i pozawerbalne  Akcja charytatywna w przedszkolu -zbieranie plastikowych nakrętek.

 

Najważniejsze osiągnięcia opiekuńcze przedszkola:

 

 • Przedszkole osiąga sukcesy, których miarą jest wysoki poziom i ciągły postęp osiągnięć edukacyjnych dzieci zgodny z ich indywidualnymi możliwościami i potrzebami. W realizacji powziętych zadań pomocą są odpowiednio dobrane programy nauczania oraz sprawdzone metody wychowawcze, które wynikają nie tylko ze zdobytej wiedzy i doświadczeń nauczycieli, ale również z ciągle stosowanych przez nich innowacji.
 • Przedszkole systematycznie i rzetelnie bada osiągnięcia edukacyjne swoich absolwentów, co pozwala podnieść efektywność kształcenia i skuteczność wychowania dzieci powierzonych nam przez rodziców.
 • Ponadto przedszkole zapewnia dostępne formy pomocy dzieciom i ich rodzicom, a także podejmuje systematyczne i skuteczne działania opiekuńcze.
 • Przedszkole organizuje zajęcia adaptacyjne dla dzieci z udziałem rodziców, zajęcia otwarte dla rodziców zainteresowanych postępami rozwojowymi swoich pociech oraz ciekawe prelekcje psychologów, pedagogów i specjalistów w ramach zebrań z rodzicami.
 • W naszym przedszkolu rodzice na bieżąco uzyskują informację o dzieciach i sposobach pomocy im.
 • Stały kontakt z nauczycielkami, jak również przyjazna atmosfera panująca w placówce czynią ją przychylną rodzinie, otwartą na jej potrzeby i sugestie
 • Przedszkole podejmuje inicjatywy na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego, a także w miarę możliwości aktywnie odpowiada na jego potrzeby, m.in. poprzez współpracę z instytucjami działającymi na rzecz dzieci.
 • Kalendarz wydarzeń i uroczystości przedszkolnych pozostaje w ścisłym związku z tradycjami lokalnymi, narodowymi, a także potrzebami środowiskowymi.
 • Przedszkole podkreśla swoją odrębność poprzez wypracowanie i pielęgnowanie własnych tradycji. W środowisku lokalnym promuje swoje działania oraz ideę zrównoważonego rozwoju.
 • Za zalety przedszkola należy uznać: działalność kulturalną przedszkola, propagowanie tradycji regionalnych, organizację uroczystości i udział w programach
 • Pierwszoplanowy zadaniem przedszkola jest traktowanie każdego dziecka w sposób szczególny.
 • Ważnym zadaniem jest także integracja środowiska rodzinnego z placówką. Jego realizacja sprowadza się do organizowania wspólnie z rodzicami uroczystości przedszkolnych takich jak np. Mikołajki, Wigilia z rodzicami, Dzień Babci i Dziadka, Bal Karnawałowy, Dzień Matki i Ojca, Dzień Dziecka, zakończenie roku szkolnego.

 

Systematycznie prowadzone rozmowy i spotkania z rodzicami, głównie podczas odprowadzania przyprowadzania dzieci do przedszkola, pozwalają natychmiast podejmować działania dotyczące rozwiązywania pojawiających się problemów. Rodzice będący w trudnej sytuacji materialnej kierowani są do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Urzędzie Gminy Szaflary. W roku 2012 GOPS w Szaflarach opłaca jednemu dziecku żywienie w przedszkolu.

 

Przedszkole prezentuje swoją ofertę edukacyjną w środowisku poprzez stronę internetową przedszkola www.przedszkole.szaflary.pl prowadzoną przez p. A. Białońską

 

Przedszkole jest placówką otwartą dla dzieci i ich rodziców. Stwarzamy możliwość kontaktu każdemu, kto potrzebuje rady i pomocy w działaniach wychowawczych. Dysponując przygotowaną kadrą staramy się zapewnić rodzicom fachową pomoc, zasugerować najlepsze dla dziecka metody postępowania.

 

Udzielamy też rodzicom informacji o działalności instytucji wspomagających rodzinę w wychowaniu dziecka.

 

Najważniejsze inne osiągnięcia wynikające z organizacji pracy przedszkola

 

Za jeden z największych sukcesów przedszkola można uznać, to iż jest to placówka,/ pomimo że potrzebuje natychmiastowej modernizacji / do której rodzice chętnie posyłają swoje dzieci.

 

Dalszym ciągu trwają prace dotyczące przebudowy budynku gminnego przedszkola w Szaflarach.

 

W placówce organizowane są zajęcia dodatkowe opłacane przez rodziców: lekcje języka angielskiego.

 

Ramowy rozkład dnia w przedszkolu

 

7.00 – 8.30  Schodzenie się dzieci. Zabawy w kącikach zainteresowań, wykonywanie zadań indywidualnych, czynności porządkowo -gospodarcze, pomoc w przygotowaniu do zajęć, ćwiczenia poranne.

 

8.30 – 8.40 Zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania

 

8.40 – 9.00 Śniadanie

 

9.15 – 9.45 Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową, zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia umuzykalniające,

 

9.45 – 10.00 Zabawy ruchowe, zajęcia i zabawy w ogrodzie przedszkolnym, zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci

 

10.00 – 10.30 Zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową (oddział II), dzieci młodsze – zabawy swobodne i zorganizowane

 

10.30 – 11.45 Zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery, wycieczki

 

11.45 – 12.00 Czynności porządkowe – higieniczne, przygotowanie do obiadu

 

12.00 – 12.30 Obiad

 

12.30 – 13.45  Odpoczynek poobiedni (oddział I), kwadrans na bajkę, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy tematyczne, zabawy w terenie

 

14,00 -14,30-grupy starsze – język angielski (5-6 latki), religia, relaksacja, zabawy integracyjne, planszowe, konstrukcyjne, plastyczno-techniczne, zabawy w ogródku przedszkolnym

 

14,30- 14,45 Czynności porządkowe,

 

14,45- 15.00 Mycie rąk

 

15,00 – 15.30 Podwieczorek

 

15,30 16.30 Kontynuacja działalności edukacyjnej, zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia gramatyczne, słownikowe, praca wyrównawcza, indywidualna, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia

 

16.30 – 17.00 Rozchodzenie się dzieci.

 

Opracowała: Maria Gałdyn