Nasze przedszkole

 ”Moje przedszkole – Mój dom pozwala mi odpowiedzieć na pytanie: Kim jestem, jaki jestem, gdzie jestem?”

Gminne Przedszkole w Szaflarach położone jest przy ulicy Augustyna Suskiego 96 w centrum wsi Szaflary, z dala od miejskiego zgiełku. Samo przedszkole otoczone jest ładnym ogrodem z dużą ilością zieleni: drzewa, krzewy i rośliny zimozielone. Ogród stanowi całość miejsca wypoczynkowego dla dzieci z kolorowym i bezpiecznym sprzętem.

Sąsiaduje z nami Ochotnicza Straż Pożarna, jak i Parafia św. Andrzeja Apostoła. W naszym przedszkolu spełniamy zadania zgodnie z wymaganiami rozwijającej się cywilizacji, dlatego wciąż je przekształcamy i ulepszamy, by odpowiadało potrzebom i wymaganiom naszych wychowanków oraz ich rodziców.

Nasze przedszkole jest budynkiem dwupiętrowym. Sale są duże, przestronne i jasne, bogato wyposażone w zabawki i kąciki zabaw. Każda z sal jest estetycznie urządzona. W szatniach zamieszczone są tablice dla poszczególnych grup dotyczące realizacji zamierzeń wychowawczo- dydaktycznych i bieżące informacje oraz miejsce ekspozycyjne prac dziecięcych. Na końcu korytarza znajduje się łazienka. Obok sali maluszków swój gabinet ma pani dyr. M. Gałdyn  oraz pani intendentka B. Marek.

Przedszkole posiada także duże zaplecze kuchenno-gospodarcze niezbędne placówce do sprawnego i efektywnego działania.

Każde z dzieci znajdzie u nas dla siebie coś, miłego i fajnego.

Podstawowym zadaniem naszego przedszkola jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturalnym i przyrodniczym.

Dziecko uczęszczające do naszego przedszkola będzie nabywało umiejętności w zakresie:

 • samodzielnego wykonywania czynności samoobsługowych,
 • zgodnego współżycia w zespole rówieśniczym,
 • rozwijania różnorodnych zainteresowań, w tym zainteresowania miejscowością, w której mieszka,
 • dostrzegania piękna różnorodnych środowisk przyrodniczych,
 • poprawnego posługiwania się mową,
 • porządkowania i klasyfikowania przedmiotów i zjawisk,
 • posługiwania się poznanymi znakami i symbolami,
 • liczenia,
 • przygotowania do nauki czytania i pisania,
 • dostrzegania zmian zachodzących w przyrodzie w poszczególnych porach roku.

Dziecko uczęszczające do naszego przedszkola będzie mogło poznawać:

 • podstawowe zasady ochrony środowiska,
 • różne wartości, którymi ludzie kierują się w życiu.

Dziecko uczęszczające do naszego przedszkola będzie miało okazję:

 • obcować ze sztuką,
 • wyrażać twórczą postawę w różnych formach dziecięcej ekspresji,
 • rozwijać wrażliwość na piękno muzyki,
 • oglądać i brać udział w różnorodnych przedstawieniach teatralnych,
 • zapoznać się z rolą techniki w życiu człowieka,
 • odczuwać potrzebę dbania o czystość osobistą,
 • rozumieć rolę ruchu na świeżym powietrzu jako stymulatora prawidłowego rozwoju,
 • rozwijać uczucia przywiązania i szacunku do najbliższych członków rodziny.

 

Jak kontaktować się z przedszkolem?

Numer telefonu:

18 27 547 77