Strefa dla Rodziców

Część informacyjna naszej Strony przeznaczona dla Rodziców jest dostępna jedynie po zalogowaniu. Każdy Rodzic znajdzie tam przydatne komunikaty oraz zdjęcia z zajęć oraz wydarzeń w Przedszkolu.

Zadania

Priorytety przedszkola na rok szkolny 2020/2021:

1. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.

2. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w przedszkolu. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne

3. Zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat przedszkola oraz poczucie bezpieczeństwa dzieci.

4. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.