Strefa dla Rodziców

Część informacyjna naszej Strony przeznaczona dla Rodziców jest dostępna jedynie po zalogowaniu. Każdy Rodzic znajdzie tam przydatne komunikaty oraz zdjęcia z zajęć oraz wydarzeń w Przedszkolu.

Programy edukacyjne

Przedszkole realizuje treści podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 roku.

Nasze przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się poprzez zabawę w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa.

Naszym celem jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.

Wobec rodziców pełnimy funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze:

 • pomagamy w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej,
 • informujemy na bieżąco o postępach dziecka,
 • uzgadniamy wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu.

W roku szkolnym 2021/2022 w naszym przedszkolu realizujemy następujący zestw programów: 

mnb.PNG

W swojej pracy adaptujemy elementy różnych metod pedagogicznych zgodnie z założeniami programowymi:

 • Metoda symultaniczno –  sekwencyjna wczesnej nauki cztania prof. J. Cieszyńskiej
 • Pedagogika zabawy (zabawy i gry integrujące grupę, wyzwalające aktywność)
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne (ćwiczenia ruchowe pozwalające dzieciom na poznanie własnego ciała i orientację w przestrzeni)
 • Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz (system ćwiczeń wspierających rozwój psychomotoryczny dziecka)
 • Metoda ekspresji ruchowej Carla Orffa (metoda improwizacji ruchowej i samowyrażania się ruchem)
 • Metoda ruchowej ekspresji twórczej Rudolfa Labana
 • Metoda wprowadzania w świat pisma Ireny Majchrzak
 • Metoda E. Gruszczyk-Kolczyńskiej
 • Gimnastyka Mózgu Paula Dennisona (kinezjologia edukacyjna)
 • Techniki relaksacyjne