Strefa dla Rodziców

Część informacyjna naszej Strony przeznaczona dla Rodziców jest dostępna jedynie po zalogowaniu. Każdy Rodzic znajdzie tam przydatne komunikaty oraz zdjęcia z zajęć oraz wydarzeń w Przedszkolu.

urocz

mn n b

Zadania

Priorytety przedszkola na rok szkolny 2020/2021:

1. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.

2. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w przedszkolu. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne

3. Zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat przedszkola oraz poczucie bezpieczeństwa dzieci.

4. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.

Kryteria i zasady rekrutacji 2016/2017

Szanowni Rodzice,
w związku z prowadzonym postępowaniem rekrutacyjnym poniżej znajduję się druk Potwierdzenia woli kontynuowania edukacji przedszkolnej” na rok szkolny 2016/2017. Dotyczy to dzieci obecnie uczęszczających do przedszkola.

Załącznik do pobrania:

 

POTWIERDZENIE WOLI KONTYNUOWANIA 

Współpraca

WSPÓŁPRACUJEMY ZE ŚRODOWISKIEM  LOKALNYM:

  • ZSPiG w Szaflarach
  • Biblioteką przy ZSPiG w Szaflarach
  • Przedszkolem Nr 4 oraz nr 2 w Nowym Targu
  • Przedszkolem Zgromadzenia Służebnic Matki Dobrego Pasterza w Szaflarach
  • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
  • GOPS
  • Policją
  • Ochotniczą Strażą Pożarną w Szaflarach
  • Nadleśnictwem w Nowym Targu

 

W naszym przedszkolu realizowane są następujące zajęcia dodatkowe:

1. Logopedia

2. Język angielski

3. Katecheza

4. Robotyka