Sprawozdanie z realizacji innowacji pedagogicznej w grupie II „Zuchy” „Kompetencje matematyczne w działaniu-kodowanie na dywanie i wiatrak matematyczny”

Innowację pedagogiczną „Kompetencje matematyczne w działaniu -kodowanie na dywanie i wiatrak matematyczny” realizowano w czasie zajęć edukacji. Zajęcia odbywały się średnio 1 raz w miesiącu.

Realizacja zajęć odbywała się z wykorzystaniem materiałów i pomocy ogólnopolskiego programu edukacyjnego ,,Uczymy Dzieci Programować” autorstwa pani Anny Świć. Wykorzystywano elementy „kodowania na dywanie” oraz z wykorzytaniem wiatraka matematycznego.

Poprzez zajęcia realizowano następujące cele:

 • Rozwijanie uniwersalnych kompetencji, takich jak: logiczne algorytmiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów poprzez zabawę, doświadczanie i eksperymentowanie.
  • Kształtowanie kreatywności.
  • Kształtowanie umiejętności pracy w zespołach, szukania kompromisów, optymalnych rozwiązań.
  • Nauka elementów programowania.
  • Stopniowe i odpowiedzialne wprowadzanie dzieci w cyfrowy świat, świadome, czynne i twórcze korzystanie z nowoczesnych technologii.
 1. Ewaluacja

W ramach wdrożonej innowacji pedagogicznej prowadzona była obserwacja pracy dzieci. Szczegółowa analiza obserwacji dzieci pozwoliła ocenić stopień realizacji założonych celów, wyciągnąć wnioski i wprowadzić niezbędne modyfikacje w przypadku prowadzenia podobnych zajęć w przyszłości.

Wnioski:

Obserwacja dzieci podczas zajęć pozwala na wysunięcie następujących wniosków:

Dziecko:

 • eksperymentując, szuka różnych rozwiązań stawianych mu problemów,
 • chętnie pracuje w zespołach, dyskutuje i szuka kompromisowych rozwiązań,
 • bezpiecznie, świadomie, czynnie i twórczo korzysta z nowoczesnych technologii.

Placówka:

 • Wzbogaciła zasoby własne o nowe pomoce dydaktyczne.
 • Oferując dzieciom innowacyjne zajęcia, podniosła prestiż placówki w środowisku lokalnym oraz nawiązała współpracę z Przedszkolem nr 4 w Nowym Targu. Rozmowy z dziećmi utwierdzają w przekonaniu, że zajęcia związanie z kodowaniem i wiatrakiem matematycznym są dla nich bardzo atrakcyjne i przyczyniły się do rozwoju ich zainteresowań nowoczesnymi technologiami oraz zagadnieniami matematycznymi. Dzieci oczekują kontynuacji zajęć.

Nauczyciele realizujący:

Anna Białońska

Katarzyna Kalata-Szczepaniec

Prezentacja - grupa II "Zuchy"

POŻEGNANIE PRZEDSZKOLA

sdfghjW piątek 18 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021 połączone z pożegnaniem przedszkola przez dzieci kończące edukację przedszkolną.

Dzieci z tej okazji zaprezentowały okolicznościowy program artystyczny składający się z wierszy, piosenek oraz tańca przygotowany przez panią Władysławę Szczechowicz. Po części artystycznej pani Dyrektor pożegnała „Asy” opuszczających nasze przedszkole i złożyła im życzenia, sukcesów w szkole oraz wręczyła absolwentom „Dyplomy ukończenia zerówki”. Na zakończenie tego dnia pełnego wzruszeń i wrażeń wszyscy pracownicy Gminnego Przedszkola w Szaflarach otrzymali kwiaty od rodziców.

Przyszłym uczniom życzymy sukcesów na nowej ścieżce edukacji mamy nadzieję, że przychyliliśmy się do tego abyście mieli miłe wspomnienia z pobytu w naszym przedszkolu.

Dziękujemy Wam, że byliście, bo bez Was nie byłoby Nas. Wszystkiego dobrego!

Opracowała: Katarzyna Kalata-Szczepaniec

RELACJA

PODSUMOWANIE XXI EDYCJI AKCJI „GÓRA GROSZA”

zxxx

Nasze przedszkole, podobnie jak w ubiegłym roku, przystąpiło do akcji „Góra Grosza" organizowanej we wszystkich szkołach i przedszkolach w całej Polsce. Akcja rozpoczęła się 26 października i trwała do 31 maja 2021 r. W tym czasie przy wejściu do naszego przedszkola stanęły skarbonki, do których można było wrzucać „grosiki". Celem akcji było zebranie środków na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną oraz uświadomienie przedszkolakom, że nawet najdrobniejsze, wspólnie zebrane monety mogą tworzyć ogromny fundusz.

W ramach akcji „Góra Grosza" udało nam się zebrać kwotę w wysokości 769 zł 56 gr. Serdecznie dziękujemy wszystkim dzieciom i ich Rodzicom, którzy wzięli udział w akcji. Cieszy nas fakt, że dzieci potrafią dzielić się z innymi i nie pozostają obojętne na los osieroconych dzieci.

                                                                                                             Dziękujemy!!!

Koordynator akcji – Anna Luberda

Kreatywne zajęcia Tuptusiów i Zuchów na świeżym powietrzu

eeee

Przedszkolaki z grupy I i II brały udział w niezwykłych zajęciach plastycznych. Dzieci malowały na folii stretch. Dodatkową atrakcją było to, że zajęcia odbywały się na świeżym powietrzu. Dzieci mogły eksperymentować z kolorami, poznały nową technikę plastyczną. Była to także okazja do plastycznej inwencji twórczej, przeżywania sztuki oraz ćwiczeń manualnych. Zabawa ta dostarczyła wielu pozytywnych emocji i sprawiła dzieciom wiele radości. Grupa Zuchów odważyła się malować też bibułą. Uwaga! Było naprawdę brudno, ale powstały wspaniałe obrazy! :))))))))))))))

Oprac. Anna Luberda

Tuptusie                                     Zuchy