Sprawozdanie z realizacji innowacji pedagogicznej w grupie II „Zuchy” „Kompetencje matematyczne w działaniu-kodowanie na dywanie i wiatrak matematyczny”

Innowację pedagogiczną „Kompetencje matematyczne w działaniu -kodowanie na dywanie i wiatrak matematyczny” realizowano w czasie zajęć edukacji. Zajęcia odbywały się średnio 1 raz w miesiącu.

Realizacja zajęć odbywała się z wykorzystaniem materiałów i pomocy ogólnopolskiego programu edukacyjnego ,,Uczymy Dzieci Programować” autorstwa pani Anny Świć. Wykorzystywano elementy „kodowania na dywanie” oraz z wykorzytaniem wiatraka matematycznego.

Poprzez zajęcia realizowano następujące cele:

 • Rozwijanie uniwersalnych kompetencji, takich jak: logiczne algorytmiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów poprzez zabawę, doświadczanie i eksperymentowanie.
  • Kształtowanie kreatywności.
  • Kształtowanie umiejętności pracy w zespołach, szukania kompromisów, optymalnych rozwiązań.
  • Nauka elementów programowania.
  • Stopniowe i odpowiedzialne wprowadzanie dzieci w cyfrowy świat, świadome, czynne i twórcze korzystanie z nowoczesnych technologii.
 1. Ewaluacja

W ramach wdrożonej innowacji pedagogicznej prowadzona była obserwacja pracy dzieci. Szczegółowa analiza obserwacji dzieci pozwoliła ocenić stopień realizacji założonych celów, wyciągnąć wnioski i wprowadzić niezbędne modyfikacje w przypadku prowadzenia podobnych zajęć w przyszłości.

Wnioski:

Obserwacja dzieci podczas zajęć pozwala na wysunięcie następujących wniosków:

Dziecko:

 • eksperymentując, szuka różnych rozwiązań stawianych mu problemów,
 • chętnie pracuje w zespołach, dyskutuje i szuka kompromisowych rozwiązań,
 • bezpiecznie, świadomie, czynnie i twórczo korzysta z nowoczesnych technologii.

Placówka:

 • Wzbogaciła zasoby własne o nowe pomoce dydaktyczne.
 • Oferując dzieciom innowacyjne zajęcia, podniosła prestiż placówki w środowisku lokalnym oraz nawiązała współpracę z Przedszkolem nr 4 w Nowym Targu. Rozmowy z dziećmi utwierdzają w przekonaniu, że zajęcia związanie z kodowaniem i wiatrakiem matematycznym są dla nich bardzo atrakcyjne i przyczyniły się do rozwoju ich zainteresowań nowoczesnymi technologiami oraz zagadnieniami matematycznymi. Dzieci oczekują kontynuacji zajęć.

Nauczyciele realizujący:

Anna Białońska

Katarzyna Kalata-Szczepaniec

Prezentacja - grupa II "Zuchy"