PODSUMOWANIE XXI EDYCJI AKCJI „GÓRA GROSZA”

zxxx

Nasze przedszkole, podobnie jak w ubiegłym roku, przystąpiło do akcji „Góra Grosza" organizowanej we wszystkich szkołach i przedszkolach w całej Polsce. Akcja rozpoczęła się 26 października i trwała do 31 maja 2021 r. W tym czasie przy wejściu do naszego przedszkola stanęły skarbonki, do których można było wrzucać „grosiki". Celem akcji było zebranie środków na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną oraz uświadomienie przedszkolakom, że nawet najdrobniejsze, wspólnie zebrane monety mogą tworzyć ogromny fundusz.

W ramach akcji „Góra Grosza" udało nam się zebrać kwotę w wysokości 769 zł 56 gr. Serdecznie dziękujemy wszystkim dzieciom i ich Rodzicom, którzy wzięli udział w akcji. Cieszy nas fakt, że dzieci potrafią dzielić się z innymi i nie pozostają obojętne na los osieroconych dzieci.

                                                                                                             Dziękujemy!!!

Koordynator akcji – Anna Luberda