MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITARATURY

XXZXZX

Nasza placówka bierze udział w projekcie "Mały miś w świecie wielkiej literatury".

Mały Miś – Czytające Przedszkolaki

Razem z Misiem przedszkole realizuje kierunek polityki MEN: wychowanie                        do wartości poprzez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych. 

Wiodące kompetencje kluczowe: porozumiewanie się w języku ojczystym.

Rozwijanie czytelnictwa: czytanie w domu i przedszkoluprezentacja dzieciom utworów polskich pisarzy i poetów.

Opis:

Dzieci wraz z nauczycielem wybierają grupową maskotkę – Misia, który w roku szkolnym 2019/2020 odbędzie czytelniczą podróż po domach przedszkolaków. Misiowi zostanie nadane imię.

Czytamy w domu:

Miś zostanie wyposażony w dzienniczek, w którym rodzice wpiszą tytuł utworu, który został przeczytany, a dzieci wykonają pamiątkowy rysunek lub odrysują swoją rączkę (praca w domu). W roku szkolnym 2019/2020 czytamy polskie bajki, baśnie, wiersze.

Kolejność wędrówki Misia określa nauczyciel – losowo.

Czas trwania: październik 2019 – grudzień 2019.

Na zakończenie projektu dzieci otrzymają dyplomy.